Nadační fond Veolia Voda

Image

 

... byl zřízen za účelem osvěty a šíření informací zejména v oblasti životního prostředí, podpory výchovy a vzdělávání dětí a mládeže, podpory výběru a přípravy projektů zaměřených na tvorbu a ochranu životního prostředí, podpory a organizování vzdělávacích akcí a setkávání odborníků a podpory sociálních projektů.

 

Růžena Sedláková – Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

MiNiGRANT: 20 000 Kč

organizace: Doupovský ranč

projekt: Komunikace mezi koněm a člověkem

                                                                                                                                                                  Veolia Voda, součást skupiny Veolia Environnement, je světovou jedničkou v poskytování služeb v oblasti výroby a distribuce pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod. Tyto služby poskytuje 139 milionům obyvatel a 40 000 průmyslovým podnikům v 64 zemích světa.

Děkujeme