Louis Valentine

halter Amateur na 3.m
v halter Open získal 1.m !!!
V longe line jako jediný roček mezi dvouletýma vybojoval 1. a 2.m !!!!