3.5.2008 - parkury Rakovník

Jarka s Orinem a Lucka s Ryzáčkem se zúčastnili parkurového dne.

Ryzáček přešel parkur čistě - přesto,že byl ze všech koní nejmenší, bohužel také nejpomalejší. Přesto,že se neumístil,šel parkur bez chyby a to se cení.

Orin s Jarkou získali skvělé 4. místo a pak také Orin s Luckou získali perfektní 2. místo.