fakt vedle ní musim sedět?


fakt vedle ní musim sedět?